با توجه به ماهیت و هدف طرح که در واقع شناسایی و کشف نخبگان مالی از میان سرمایه گذاران خرد و حقیقی است، قوانین و مقررات یکی از مهمترین بخش‌های مسابقه است که تمامی شرکت کنندگان و مجریان طرح باید توجه ویژ‌ه‌ای به آن داشته باشند. در ادامه با قوانین و مقررات اجرای طرح آشنا می‌شویم.

قوانین و مقررات مرحله اول نخستین مسابقه آکادمی بورس:

ماده ۱: در صورتی مجوز آغاز مسابقه برای هر شرکت کننده صادر میشود که تمامی اطلاعات در خواستی بر روی سایت را بارگذاری کرده باشد و حساب معاملات برخط خود را شارژ کرده باشد.

ماده ۲: با اتمام مسابقه در مرحله ی اول تمامی وجوه موجود در حساب فرد (۵ میلیون ریال واریز شده در ابتدا و سود و زیان کسب شده) متعلق به خود شرکت کننده میباشد و در پایان مرحله اول به حساب شرکت کننده واریز می‌شود. شایان ذکر است هر گونه ضرر و از دست رفتن پول شرکت کننده در طول مسابقه به عهده‌ی شخص می‌باشد و آکادمی بورس مسئولیتی در این رابطه ندارد

ماده ۳: اگر نمادی در سبد شرکت کنندگان موجود باشد و آن نماد بسته شود و تا پایان مسابقات بازگشایی نگردد، آن سهم با قیمت بسته شده در پرتفو محاسبه می‌گردد.

ماده ۴: شرکت کنندگان موظف به فروش سبد سهام خود و نقد کردن سهام‌های خود در پایان مرحله‌ی اول می‌باشند. باید توجه کنید که در پایان مرحله‌ی اول تنها ارزش نقد سبد سهام شرکت کنندگان در رتبه بندی لحاظ می‌شود.

ماده ۵: قوانین، مقررات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با معاملات برخط در بورس (به جز موارد ذکر شده بالا) خواهد بود.

ماده ۶: هرگونه تخلف و تقلب در بازار از طریق دستکاری قیمت‌ها و یا بازارسازی و یا هر یک مواردی که از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تخلف محسوب می‌گردد منجر به حذف شرکت کننده‌ی متخلف گردیده و تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این تخلف یا تخلفات به عهده خود فرد می‌باشد.

ماده ۷: اگر مفاد ماده ۶ برای کمیته‌ی اجرایی آکادمی محرز شود، کمیته اجرایی مسابقات در روزمعاملاتی بعدی اوراق‌ را به فروش رسانده و شرکت کننده از ادامه‌ی مسابقات حذف می‌شود.